Samen maken we het goed

Maar met u nog beter!

Betekenis:
1. Samen staan we sterker!
2. Samen maken we het textiel- en kledinggoed.
3. Samen leggen we het bij, nemen wij vooroordelen weg!

Eens in de twee weken, op de donderdagmiddag is er een groep van lieve, zeer leergierige vrouwen aanwezig in De Meerpaal die in Nederland hun tweede bestaan hebben gevonden. Deze vrouwen komen o.a. uit Birma (Myanmar), maar ook uit andere landen.

De groep is vooral zeer gemotiveerd bezig de Nederlandse taal te leren maar ook om creatief met de handen bezig te zijn. Zij vinden het fijn dat zij mee mogen doen in Nederland en in onze samenleving. Het project is gericht op een maatschappelijke versterking van de deelnemers. Maar ook willen zij heel graag wat betekenen voor andere mensen door bijvoorbeeld een verstelwerkje te doen tijdens het Repaircafé.
De groep maakt met het samenvallen van gedeelde data, dus ook deel uit van het Repair Café Ede in De Meerpaal.

In 2020 vindt Samen maken we het Goed op de volgende donderdagmiddagen plaats van 13:30-15:30 uur:

Winter 2020:
9 jan, 23 jan, 6 feb, 20 feb, 12 maart, 26 maart

Voorjaar 2020:
9 april, 23 april, 14 mei, 4 juni, 18 juni, 2 juli