Laagdrempelige Ontmoeting

 

Laagdrempelige Ontmoeting (LDO)

LDO is bedoelt voor wijkbewoners die een dag invulling zoeken, eenzaam zijn, een klein netwerk hebben, lichte psychische klachten hebben en (nog) niet naar geïndiceerde dagbesteding gaan.  Begeleidingscoördinator proberen we deze wijkbewoners een leuke plek te bieden als deelnemer of vrijwilliger dichtbij in de wijk, voorliggend en laagdrempelig. Het is niet bedoelt voor mensen met een zware zorgvraag of waar professionele ondersteuning nodig is. Wijkbewoners worden in reguliere groepen geplaatst maar krijgen daarbij wel een stukje ondersteuning. Mocht er geen passend aanbod zijn dan proberen we dat te ontwikkelen samen met wijkpartners.

Buurthuis De Meerpaal heeft verschillende activiteiten waar men aan mee kan doen. Om goed te weten te komen wat bij mensen past doen we een kennismaking, daarna kijken we samen wat men wil proberen. Ook zijn er contacten met andere ontmoetingsplekken in Ede Zuid en kunnen mensen ervoor kiezen daar naar toe te gaan. Voor sommige activiteiten wordt een eigen bijdrage gevraagd waarbij voor mensen met een laag inkomen een financiële tegemoetkoming kunnen aanvragen bij de gemeente Ede genaamd EdeDoetMee . 

Iedere Donderdag ochtend is er vrije inloop tussen 10.00 – 11.30.

Carla Brandse
e-mail: carlabrandse@hetjagerhuis.nl
telefoon: 06 – 82323523