Epilepsie café

Leven met epilepsie!

Het Epilepsie Café is een ontmoetingsplaats voor mensen met epilepsie, partners, ouders van kinderen met epilepsie, familie en vrienden, maar ook professionals en andere belangstellenden zijn van harte welkom. Zowel leden als niet-leden zijn welkom.
Epilepsie Café regio Ede

De opzet is om ongedwongen in een open sfeer met elkaar in gesprek te komen en ervaringen uit te wisselen. Voorlichting over epilepsie en de mogelijke gevolgen in het dagelijks leven staan daarbij centraal. Kortom: heb jij vragen over epilepsie, of wil jij gewoon eens in contact komen met lotgenoten?
Je bent van harte welkom.

Gedurende de avond is er voldoende ruimte voor het stellen van vragen.

Afhankelijk van het thema zijn er deskundigen aanwezig die vragen kunnen beantwoorden. Denk hierbij aan neurologen, epilepsieverpleegkundigen, medewerkers van de LWOE en ervaringsdeskundigen.

Deze avond zijn aanwezig:

Mevrouw J. Bremer, epilepsieconsulente en ervaringsdeskundige van EVN.
Mevrouw Elma van Doorn, onderwijskundig begeleider bij het LWOE (Landelijke Werkverband Onderwijs en Epilepsie).

Zaal open om 19.00 uur
Toegang is gratis, koffie en thee voor klein prijsje.

Er is een collectebus aanwezig, vriendelijk vragen wij een kleine financiële bijdrage om de kosten te dekken.
Meer informatie

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Bep Lentink, telefoon: 06 – 27 89 11 70 of Jeannet Bremer, telefoon: 06 – 54 36 86 89. Ook kan je per e-mail informatie opvragen: ede@epilepsiecafe.nl

Graag aanmelden via e-mail zodat wij weten hoeveel mensen er komen. Maar je kan altijd op het laatste moment komen zonder aanmelding.
Details
Prijs: gratis
Tijd: 19:30 – 21:30 uur (inloop vanaf 19:00 uur)
Datum: Dinsdag 22 september 2020