Epilepsie café

Leven met epilepsie!

Het Epilepsie Café is een ontmoetingsplaats voor mensen met epilepsie, partners, ouders van kinderen met epilepsie, familie en vrienden, maar ook professionals en andere belangstellenden zijn van harte welkom. Zowel leden als niet-leden zijn welkom.
Het epilepsiecafe is 4 x per jaar , voor data zie website : www.epilepsie.nl

De opzet is om ongedwongen in een open sfeer met elkaar in gesprek te komen en ervaringen uit te wisselen. Voorlichting over epilepsie en de mogelijke gevolgen in het dagelijks leven staan daarbij centraal. Kortom: heb jij vragen over epilepsie, of wil jij gewoon eens in contact komen met lotgenoten?
Je bent van harte welkom.

Gedurende de avond is er voldoende ruimte voor het stellen van vragen.

Afhankelijk van het thema zijn er deskundigen aanwezig die vragen kunnen beantwoorden. Denk hierbij aan neurologen, epilepsieverpleegkundigen, medewerkers van de LWOE en ervaringsdeskundigen.

De zaal is geopend om 19.00 uur tot 21.30 uur.
Toegang is gratis.

Graag aanmelden via ede@epilepsiecafe.nl zodat wij weten hoeveel mensen er komen. Maar je kan altijd op het laatste moment komen zonder aanmelding.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met:
Jeannet Bremer, telefoon: 06 – 54368689.
Ook kan je per e-mail informatie opvragen: ede@epilepsiecafe.nl