Onderling Sterk

Iedereen een goede kans!

Onderling Sterk Ede is een belangenclub door en voor mensen met een verstandelijke beperking.
We komen op voor iedereen met een beperking.

We bieden een luisterend oor.
We laten onze stem horen.
We vragen aandacht voor wat we belangrijk vinden.
We brengen onze zorgen over aan anderen.
We werken samen met andere organisaties.

We gaan ook in gesprek met de gemeente en gemeenteraadsleden over:
Hoe kunnen jullie brieven voor iedereen begrijpelijk maken?
Hoe werkt de gemeente?
Wat verandert er voor mensen met een beperking in zorg of begeleiding?
Vertellen wat we horen van inwoners met een beperking. Wat zij belangrijk vinden.

We hebben contact met de achterban via thema-avonden, Facebook, werkbezoeken.

Email:
info@onderlingsterkede.nl

Contactpersoon:
Elbert Verhaaf
Telefoon: 06 – 12151267 (bel a.u.b. tussen 19:00 en 21:00 u)

Postadres:
Bunschoterweg 54
6711 CK Ede

Lees voor