Sociaal verhaal

Externe informatie!

Sociaal Verhaal uit Den Haag heeft ons gevraagd of wij wat informatie over de organisatie op onze website willen plaatsen. Dit doen wij graag gezien het goede werk dat ze verrichten. Zij werken landelijk dus u kunt bij hen terecht met eventuele hulpvragen.

Sociaal Verhaal is een organisatie opgezet door vrijwilligers, met als doelstelling het verlenen van rechtshulp bij ingrijpende problemen op sociaal-maatschappelijk gebied. Sociaal Verhaal streeft er naar om mensen die om wat voor reden dan ook in de problemen zijn geraakt bij te staan met gratis juridisch advies. Met welk onderwerp heeft u hulp nodig?

Sociaal Verhaal
Postbus 63511
2502 JM Den Haag

T: 085-3010072 (kantoordagen 10:00-16:00)

E: info@sociaalverhaal.com
W: www.sociaalverhaal.com