Vereniging van Afrikaanse vrouwen in Nederland

Somalische en Marokkaanse vrouwen ontmoeten elkaar!

Vrouwenvereniging

Iedere woensdagochtend van 9.30 – 11.30 komen Afrikaanse vrouwen, Somalische en Marokaanse vrouwen, samen om van elkaar te leren en gewoon gezellig bij te praten.

Het doel van de vereniging is:

*  Het met elkaar in contact brengen van Afrikaanse vrouwen in Nederland ter bevordering van de interne en externe emancipatie van Afrikaanse vrouwen en meisjes in eigen kringen.

*  Het in Nederland aan het licht brengen, bundelen en benutten van de potentie aan capaciteiten en inzichten van Afrikaanse vrouwen. Bevorderen, stimuleren en ondersteunen van effectieve participatie van Afrikaanse vrouwen en meisjes op alle niveaus.

*  Het organiseren van multiculturele en interculturele activiteiten, ontmoetingen en uitwisselingen waarbij Afrikaanse vrouwen in de gelegenheid worden gesteld in contact te met verschillende Afrikaanse nationaliteiten zodat onderling geleerd kan worden van de rijke diversiteit van Afrikaanse samenlevingen en culturen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Nasra Abdinoor

nasra.abdinoor@gmail.com

Lees voor