Spellende Wereldvrouwen Spelen met Taal

Spelenderwijs de Nederlandse Taal leren  en verbeteren!

We komen één keer in de twee weken op vrijdagochtenden bij elkaar in de Meerpaal.
Het begint om 9.30 en het duurt tot 11.30.

 

 

 

 

Lees voor