Verklaring Omtrent Gedrag

Werken met mensen brengt verantwoordelijkheid!

Voor alle vrijwilligers in De Meerpaal wordt door ons rechtstreeks bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid, digitaal een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd.

U wordt daarom verzocht om ons hhiervoor de volgende gegevens te verstrekken:

=

Uw voorletter(s) en naam

=

Uw email adres

=

Uw geboortedatum

Zodra wij de VOG hebben aangevraagd, krijgt u van het Ministerie van Justitie en Veiligheid via de mail een bevestiging dat wij voor u de VOG hebben aangevraagd. U dient alleen nog via uw DigID een paar simpele vragen te beantwoorden en u bent klaar.

Als er geen belemmeringen zijn, krijgt u binnen 4 weken op uw adres de VOG toegestuurd. Wilt u deze verklaring dan zo snel mogelijk aan ons overhandigen?

Zijn er wel belemmeringen, dan krijgt u binnen 8 weken hiervan bericht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Er vindt dan vervolgens een overleg met de Voorzitter en het Bestuurslid vrijwilligers van ons bestuur plaats op welke wijze wij verder kunnen gaan.

Lees voor