Vrijwilligersbeleid

Vrijwilligersbeleid in de Meerpaal!

Onze activiteiten worden stuk voor stuk begeleid door deskundige vakkrachten en vrijwilligers.

Maar voor verschillende taken en activiteiten worden graag de helpende handen van vrijwilligers gevraagd. U kunt bijvoorbeeld als vrijwilliger een activiteit begeleiden of helpen bij diverse evenementen. U krijgt dan uiteraard ondersteuning van het bestuur en het beheer van De Meerpaal. We vragen voor bepaalde activiteiten dan wel uw toestemming om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te kunnen aanvragen.

Waarom zou je vrijwilligerswerk doen? Dit zeggen de vrijwilligers zelf:

=

Het is leuk om te doen

=

Ik voel mij ergens bij betrokken

=

Het is goed om kennis en vaardigheden in te zetten en de hersenen fit te houden

=

Ik leer ervan en ontwikkel mijn talenten

=

Het biedt afwisseling in mijn leven

=

Het is prettig om bij een organisatie / een groep te horen.

Dus kom langs, bel naar 0318 – 630514 of stuur een mail naar: info@meerpaalede.nl

We willen het goed en leuk met elkaar hebben én houden in Buurthuis De Meerpaal.

Dit zijn onze afspraken over hoe we met elkaar omgaan:

 1.   Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen het buurthuis.
 2.   Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 3.   Ik val de ander niet lastig.
 4.   Ik berokken de ander geen schade.
 5.   Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
 6.   Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 7.   Ik negeer de ander niet.
 8.   Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
 9.   Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.
 10. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 11. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 12. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
 13. Als iemand mij hindert of lastigvalt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
 14. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij de zakelijk leider en/of het bestuur.
Lees voor