Walk Inn

Biedt een luisterend oor en hulp bij vragen

Iedere woensdagmiddag is er een  Walk Inn in de Meerpaal

In de gezellige ontmoetingsruimte van Buurthuis De Meerpaal kan iedereen en belangstellenden wekelijks op woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur terecht. Een rustige en vertrouwde plek waar wijkbewoners langs kunnen komen met al hun vragen. Bijvoorbeeld over moeilijke formulieren, over belasting of toeslagen, over bankrekeningen, over gebruik van computer of tablet, telefoon enz. Elke vraag wordt zo goed mogelijk beantwoord.

Walk Inn is er ook voor een goed gesprek:

Walk Inn zet zich in om vaak verborgen armoede te verzachten en mensen met een steuntje in de rug weer in hun kracht te zetten. De inloopmiddag is daar een prachtig middel voor. In de veilige omgeving kan iedereen zichzelf zijn. Mensen komen met elkaar in contact en wisselen ervaringen uit. Soms is alleen een luisterend oor al genoeg. Daardoor kan menige situatie verbeterd worden. Met het onderling delen van kennis kan iedereen zijn voordeel doen.

 

Er is ook ruimte beschikbaar voor een 1 op 1 gesprek om de vraag persoonlijk te stellen aan onze vertrouwensman  André, en samen naar een oplossing te zoeken voor het probleem.

Lees voor